Kajaki Sanna

Zaklików – Borów, trasa trudna, na rzece dużo powalonych drzew tylko dla orłów. Trasa na 5-6 godzin.

  • 0 km – Zaklików Bar „Rybka”. Zaczynamy za tamą
  • 2,7 km – Mostek, szum, przenosimy po prawej stronie
  • 9,2 km – Jaz, polecamy przenieść po lewej stronie
  • 13 km – Most Łążek
  • 15,8 km – Most Łążek Chwałowski
  • 22 km – Kładka Borów