Kajaki Czarna Staszowska

0 km – Korytnica most, szum pod mostem

 • 3 km – Most polny
 • 4,3 km – Rozwidlenie rzeki, lewo kanał, prawo Kurozwęki. Płynąć lewym kanałem chyba, że przelewa się woda przez tamę. Na kanale 30 powalonych drzew
 • 5,4 km – tama przenieść po prawej stronie
 • 7,4 km – Młyn w Zagrodach, przenieść po lewej stronie
 • 8 km – Most, szum
 • 8,3 km – Młyn przenieść po lewej stronie
 • 8,6 km – Połączenie Rzek
 • 12 km – Most 764, za 100 metrów szum
 • 12,5 km – rzeka rozdziela się na lewo i prawo. Na lewo kanał i tama, a po prawo jaz i rzeka. Przenieść kajaki pomiędzy rzekami na cypelku i kierować się w prawą stronę na rzekę.   
 • 14 km – Kładka w Staszowie
 • 14,6 km – Most ul. Parkowa
 • 15 km – Most ul. Szpitalna
 • 15,5 km – Most ul. Targowa
 • 18,2 km – Most partyzantów
 • 18,5 km – Tama
 • 20,5 km – młyn w groblach

Groble – Wisła

 • 20,5 km – Stary młyn w miejscowości Groble
 • 20,2 km – Kładka
 • 22,2 km- Most Niwy
 • 25,5 km – Most w miejscowości Kłoda
 • 27,1 km – Tama, wpłynąć w kanał po lewej stronie

33,4 km – Elektrownia przenosić po prawej stronie za 100 metrów most

 • 30,7 km – Most w Rudnikach
 • 34,5 km – Dopływ rzeki Wschodniej po prawej
 • 36,1 km – Most 1 listopada w Połańcu
 • 36,3 km – Most 79, szum pod mostem
 • 36.9 km – Kładka techniczna
 • 40 km – Czerwona Kładka
 • 41,3 km – Wisła
 • 41,7 km – Most 764