Kajaki Rospuda

Małe Raczki – Uroczysko Święte Miejsce

  • 0 km – Małe Raczki
  • 2,2 km – Most kolejowy
  • 2,9 km – Most 655
  • 4,6 km – Most s61
  • 5 km – Kładka
  • 6,4 km – Kładka
  • 8,4 km – Bar, po prawej stronie za mostem
  • 14,3 km – Uroczysko Święte Miejsce, po lewej stronie