Kajaki Bukowa

Łążek Garncarski – Brandwica

 • 0 km – Kładka Łążek Garncarski
 • 3,1 km – Most Szwedy
 • 3,8 km – Most
 • 8,1 km – Most Kuziory
 • 12,5 km – Most Ruda Jastkowska
 • 15,3 km – Most Jastkowic, następnie za 200 metrów szum
 • 15,8 km – Szum
 • 16,4 km – szum
 • 18 km – Most Chłopska, przed nim szum
 • 18,4 km – Szum
 • 19,4 km – San
 • 20,7 km – Most Brandwica