Kajaki Bielnianka

  • 0 km – Borków 200 metrów za tamą, rzeka trudna 50 drzew na trasie, tylko dla wytrwałych
  • 2 km – Most Kaczyn
  • 2,2 km – Dopływ rzeki z prawej strony
  • 5,6 km – Most Marzysz
  • 6,8 km – Z połączenia dwóch rzek powstaje Czarna Nida, rzeka staje się łatwiejsza
  • 8,5 km – Tama Młyny, przenieść z prawej strony