Kajaki Biebrza

  • 0 km – Dolistowo Nowe, rzeka spokojna bez żadnych niebezpieczeństw. Trzymać się lewej strony rzeki
  • 6 km – Wroceń
  • 13,5 km – Dawidowizna
  • 17 km – Goniądz