Kajaki Brda

Smukala Dolna – Bydgoszcz strefa przemysłowa

  • 0 km – Kładka w Smukale
  • 6,6 km – Most Witolda Pileckiego, wcześniej dwie kładki piesze
  • 7,7 km – Dwa Most Kolejowy
  • 8,3 km – Most Królowej Jadwigi, następnie Most Władysława Jagiełły
  • 8,6 km – Śluza Miejska, wpływamy na lewą stronę rzeki. Przed wpłynięciem potrzebny jest numer i pieniądze dla Pana, który otwiera śluzę. Różnica poziomów ponda 3 metry
  • 9,2 km do 13,8 km – 9 mostów, prosta rzeka
  • 16,1km – Most na ulicy Sporna
  • 17,1 km – Koniec trasy po prawej, przed mostem kolejowym